Sing A New Song – 08/12/2019

We hebben het lekker druk met de voorbereidingen voor de praiseavond van zondagavond 8 december.
Het thema van de avond is: ‘Sing A New Song’. Psalm 96 roept ons op om een nieuw lied te zingen voor
de Heer. Om Hem te danken en om aan iedereen te vertellen dat Jezus ons bevrijdt, dat Hij machtig is
en dat Hij (nog steeds!) wonderen doet.

Wij zullen een aantal, zelf geschreven, gloednieuwe nummers introduceren tijdens deze praiseavond.
Deze nieuwe liederen gaan we combineren met meer bekende, heerlijke lofprijzing- en aanbiddingsliederen.
Don’t miss it! Wordt een hele gave avond waar we vol verwachting naar uit kijken. We starten om 20.15 uur,
de deuren zijn vanaf 19.45 uur geopend. Locatie: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8, Krimpen a/d IJssel.

Programma najaar 2020

Na twee heerlijke, zomerse, hele warme tentdiensten in Bergambacht hebben we met de band niet stil gezeten.
We zijn bezig om een aantal gloednieuwe songs, die we zelf geschreven hebben, in te studeren en hebben
plannen gemaakt voor een praiseavond. Op zondagavond 8 december organiseren we weer een praiseavond in
De Rank in Krimpen! Daar hebben we natuurlijk heel veel zin in! Het thema voor deze avond zal zijn:
Sing A New Song! Een opdracht die we terug mogen vinden in de Bijbel. Lees Psalm 96 er maar eens op na 😉
We gaan gloednieuwe liederen combineren met heerlijke, bekende lofprijs- en aanbiddingsliederen.
Zet hem in de agenda en zorg dat je erbij bent!

Naast de avond die we zelf organiseren zijn we ook uitgenodig om mee te werken aan de lofprijzingsdienst in de
Immanuelkerk in Krimpen. Op zondagmiddag 27 oktober om 16.30 uur zal die dienst van start gaan. Ook daar
kijken we weer erg naar uit. Wat een geweldig voorrecht om weer te mogen dienen met lofprijs en aanbidding. Bij
deze van harte uitgenodigd