7 maart 2015 – Celebrate the Lord of Love!

Op zaterdag 7 maart treden we weer op in de Dorpskerk in Capelle aan den IJssel.
We hebben er erg veel zin in! Het thema van deze ‘Dorpspraise’ is: ‘Celebrate the Lord of Love!’

Check de flyer hieronder! Wellicht hebben jullie hem op Facebook en Twitter al voorbij zien komen.
We genieten onwijs van de voorbereidingen en het klinktĀ alvast veelbelovend šŸ˜‰
We hopen op 7 maart met veel mensen God groot te maken!
Reserveer de datum in de agenda en wees erbij! Tot dan!

flyer testify 7-3

Jeugddienst 4 januari

Wat was het heerlijk omĀ in een volle kerk met zoveel mensen God groot te maken en na te denken over wat (en Wie!) ons nu echt gelukkig maakt.Ā Bedankt dat jullie er allemaal waren!
We kijken nu al uit naar een volgende jeugddienst in De Rank šŸ™‚

We begonnen de avond met het zingen over een God die ons blijdschap geeft.
Een blijdschap die we wereld niet heeft!
Daarna werden we ‘stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer’.
Na twee heerlijke praise nummers stonden we met elkaar stil bij het thema van de avond:
‘Ben je echt gelukkig?’
Als antwoord op de overdenking van dominee Sparreboom zongen we Opwekking 462:
‘Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats.’

Wat een heerlijke dienst waarin iedereen enthousiast meezong.
Wij hebben echt ervaren dat Gods Geest aanwezig was en mensen aanraakte.
Na het zegenlied sloten we diens af met het nummer ‘Happy day’ van Tim Hughes.
De dienst ging tenslotte over blijdschap!
En waar kunnen we ons meer in verheugen dan in die ene dag, de dag dat Jezus onze prijs betaalde!