Jeugddienst 4 januari

Wat was het heerlijk om in een volle kerk met zoveel mensen God groot te maken en na te denken over wat (en Wie!) ons nu echt gelukkig maakt. Bedankt dat jullie er allemaal waren!
We kijken nu al uit naar een volgende jeugddienst in De Rank 🙂

We begonnen de avond met het zingen over een God die ons blijdschap geeft.
Een blijdschap die we wereld niet heeft!
Daarna werden we ‘stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer’.
Na twee heerlijke praise nummers stonden we met elkaar stil bij het thema van de avond:
‘Ben je echt gelukkig?’
Als antwoord op de overdenking van dominee Sparreboom zongen we Opwekking 462:
‘Aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats.’

Wat een heerlijke dienst waarin iedereen enthousiast meezong.
Wij hebben echt ervaren dat Gods Geest aanwezig was en mensen aanraakte.
Na het zegenlied sloten we diens af met het nummer ‘Happy day’ van Tim Hughes.
De dienst ging tenslotte over blijdschap!
En waar kunnen we ons meer in verheugen dan in die ene dag, de dag dat Jezus onze prijs betaalde!

Presentatie bandlogo

Zo vlak voor het einde van het jaar presenteren we jullie graag ons nieuwe bandlogo! Na ruim 10 jaar vonden we het daar wel eens tijd voor worden 🙂 Het ontwerp en de kleuren zijn bewust gekozen. Daar vertellen we jullie ook graag meer over. We zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden!

Ontwerp: het kruis staat centraal. Letterlijk maar ook figuurlijk. Wij willen hiermee laten zien dat het kruis centraal staat in onze bediening. Wij getuigen (‘testify’) van onze Redder, Jezus Christus, die de prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis. Het ‘lege kruis’ impliceert daarbij dat Jezus is opgestaan en overwon! Hem willen wij aanbidden, Hij is onze lofprijs waard!

Kleuren: blauw en rood. De kleur blauw wordt in de Bijbel ook wel gekoppeld aan de Heilige Geest en (geestelijke) kracht. Gods Woord zegt dat we moeten aanbidden (en lofprijzen) ‘in Geest’ en waarheid. Wij geloven dat onze bediening zonder de krachtige werking van de Heilige Geest zijn uitwerking mist! De kleur rood verwijst voor ons in de eerste plaats naar het bloed van Jezus. Jezus’ rode bloed vloeide over het kruis en dat is zichtbaar in ons logo. Rood is ook een kleur die in verband gebracht wordt met ‘overwinning’. Wij dienen en volgen een Overwinnaar! Dat willen wij vieren en daarover willen wij zingen: ‘Jesus, we celebrate Your victory!’

logo testify - definitief