Testify Ministries

Op 30 mei 2016 is Stichting Testify Ministries opgericht. Alhoewel enkele bandleden in de stichting participeren zijn de band en de stichting niet 'hetzelfde'. De band bepaald zelf aan welke events en diensten zij meewerkt. Wat de band en de stichting gemeen hebben, is dat ze beiden niets liever willen dan getuigen van Gods grote daden, van Zijn liefde en van Zijn Zoon, Jezus Christus. De band en de stichting zullen dan ook regelmatig samen optrekken om datgene te doen waartoe Gods liefde ons dringt en tevens om gehoor te geven aan de opdracht die God ons geeft in Zijn Woord.

Psalm 96:2-4a
“Zing voor de Heer, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend, aan alle naties Zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe.”

Markus 16:15
“En Hij (Jezus) zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.”

Voor meer informatie over de stichting verwijzen we je graag naar de website van de stichting.

Logo STM