Testify Ministries

Op 30 mei 2016 is Stichting Testify Ministries opgericht. Vooropgesteld; de band en de stichting zijn niet hetzelfde. Echter, als band zijn we wel nauw verbonden aan de stichting. Zowel de band als de stichting wil niets liever dan getuigen van Gods grote daden, van Zijn liefde en van Zijn Zoon, Jezus Christus. De band en de stichting zullen dan ook regelmatig samen optrekken om datgene te doen waartoe Gods liefde ons dringt en tevens om gehoor te geven aan de opdracht die God ons geeft in Zijn Woord.

Psalm 96:2-4a
“Zing voor de Heer, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend, aan alle naties Zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe.”

Markus 16:15
“En Hij (Jezus) zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.”

Heeft u of heb jij hetzelfde verlangen als de band en de stichting? Kijk dan even op de website van de stichting en ontdek hoe je een steentje bij kan dragen.

Logo STM